++++ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ของโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ยินดีต้อนรับครับ ++++ อัพเดต!! ปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว ++++

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

18 หมู่ 18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 02-523-7987 โทรสาร 02-523-7987

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assesment : OIT)

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

18 หมู่ 18 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี E-mail : admin@e-blog.in.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved.